Predavanje studentima poslednje godine melioracija

Kao i svake godine u ovo vreme, firma Aquaduct je ugostila mlade meliorativce, studente 4. godine Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. U toku druženja imali su priliku da iz prve ruke čuju i vide šta će im sve biti posao nakon završetka fakulteta, kao i da sva pitanja i nedoumice koje su im se sakupile do tog trenutka otklone.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Prof. dr. Gordani Matović koja je pre par godina predložila ovo predavanje. Visoka ocena koju nam studenti daju nakon predavanja je ohrabrenje da nastavimo u pravcu edukacije mladih kolega, a i da najzainteresovanijim studentima damo mogućnost prakse i zaposlenja.

Pogledajte i druge vesti