Projektno tehnička dokumentacija

Dobijanje dozvola

Firma Aquaduct ima iskustva i u dobijanju svih potrebnih dozvola za izgradnju sistema za navodnjavnaje. Poznavanje zakonskih procedura kao i kontakti sa kolegama projektantima koji se dopunjuju za delove dokumentacije  omogućava da bez problema i uz malo angažovanje samog investitora dobijemo: mišljenja, uslove i dozvole za izgradnju objekata, kao i dozvole za korišćenje vodnih resursa.

Izrađujemo sve nivoe projektno tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem:

Za domaćine koji nisu spremni ili nisu u mogućnosti odmah da krenu sa zakonskom procedurom vršimo pripremu dokumentacije tako da se izradi Projekat za izvođenje objekta PZI sa razrađenim svim detaljima. Investitor ima uvid u sve detalje i cene, i može vršiti pripreme za izvođenje sistema, a po dobijanju dozvole za gradnju odmah otpočeti sa radom.

IPARD subvencije podrazumevaju kompletno sprovedenu proceduru i projektno tehničku dokumentaciju. Osnova IPARD procedure je specifikacija materijala iz projekta na osnovu koje se prikupljaju najmanje tri (3) ponude, a izvođenje sistema za navodnjavanje i dobijanje podsticajnih sredstava se vrši na osnovu odabira najpovoljnije.

Aquaduct

Stručne konsultacije

Pišite nam pre nego što se upustite u podizanje vašeg zasada ili zakažite konsultacije.