Eksploatacija kap po kap sistema za navodnjavanje (korišćenje i održavanje sistema)

Tim Aquaduct-a je više od 20 godina na tržištu navodnjavanja u regionu. Do sada je projektovano i izvedeno 20.000 ha sistema za navodnjavanje. Stečeno znanje se prenosi na korisnike a svaki novi sistem sadrži u sebi sve prednosti i iskustva iz prethodnih. Život sistema za navodnjavanje se odvija u tri faze: priprema ili projektovanje izgradnja […]