Anti-frost

Zaštita od mraza (smrzavanja biljaka) orošavanjem dobila je novu dimenziju sa tehnologijom koju je usavršila španska firma „Control de heladas“, čiji je Aquaduct zastupnik za Srbiju.

Ova nova tehnologija se ogleda u neprekidnom korišćenju malih količina vode putem mikropulsatora (pulsni antifrost), tako što se biljka oblaže tankim slojem leda koji se održava vlažnim i zadržava temperaturu oko 0°C.

Neprekidan rad prskača zatvara vašu parcelu i stvara drugačiju mikroklimu unutar same parcele. Ukoliko je temperatura spolja -5°C, unutar parcele je -1,8°C, a tako gde se uhvatio led oko biljke je 0°C.

Prednosti pulsnog anti-frost sistema:

  • Ovaj sistem koristi do 3 puta manje vode nego standardan sistem zaštite od mraza.
    Potrošnja vode je od 10-13 m3/ha/12 h
  • Pulsni antifrost radi sa manjim pritiscima, pa je samim tim i potrošnja energije mala.
  • Zbog male količine vode, moguće je montirati ovaj sistem na već postojeći sistem za navodnjavanje.
  • Mogućnost đubrenja i tretiranja nekih bolesti putem sistema pulsnog orošavanja
  • U vrelim letnjim danima moguće je ohladiti voćnjak za 10-15°C
  • Nakon 12 h rada ovog sistema, vi već sutradan možete da uđete u parcelu dok kod standarnog sistema nakon 12 h rada i 50mm kiše teško da može da se radi